Jømna Aktuelt

Ny fabrikklinje installeres medio mars/april 2023.


Levert av Europas

ledende

produsent.


https://ecoprogetti.com


Østlendingen hadde følgende omtale av fabrikken på Jømna den 15.september 2022.


I tillegg til intervju med daglig Leder Bengt Arne Storsveen i Østlandssendingen samme dag.