Hjem

Solcellesystemer som

går i ett med bygget


BIPV — Building Integrated Photo VoltaicsVi utvikler og bygger solcellemoduler som erstatter byggets

fasader og tak i ønsket farge og fasong.

 

Bygningsintegrerte solcellesystemer benytter FotoVoltaiske

materialer til å erstatte konvensjonelle bygningsmaterialer i

deler av byggets klimaskall, slik som tak og fasader.


  • Utnytter solens energi
  • Skreddersydd for ditt bygg
  • Sparer miljøet

Det er dette vi mener med integrerte produkter. De erstatter eksisterende taktekking.


Det samme gjør vi med våre spesialprodukter for fasade hvor du får den fargen du vil i kundespesifiserte størrelser.

                                                      Jømna Solskifertak.

Montert                                                 Levert på Elverum.


Powerhouse Brattørkaia

BIPV prosjekt levert av Solcellespesialisten

BIPV Production of Norway AS fordeler:

 

FLEKSIBILITET - INNOVATIV - SPESIALPRODUKSJON - HURTIG LEVERING - LAVT CO2 AVTRYKK - GRØNN FREMTID

Geografisk nærhet til markedet

Om oss på Jømna Elverum

Selskapet er en Gründerbedrift, den eneste av sitt slag i Skandinavia. Ytterligere er vi den eneste i Europa med den type spesial -og skreddersydde løsninger vi utvikler, produserer, og leverer. Så det er mye "learning by doing" og utvikling av kompetanse..


I tiden fra etableringhar BIPV.no fokusert på kompetansebygging, utvikling av en integrert takskifermodell, montasjeløsninger og spesialproduksjon.


Kompetansebyggingen har utvilsomt vært en god investering da resultatene i form av produkter og nyvinninger viser seg å holde meget høy kvalitet.


Produktene som er produsert, levert, og idriftsatt viser meget godt at BIPV.no har etablert god kompetanse og fleksibilitet til å kunne gjennomføre nyvinninger innen BIPV produkter.


Ved å gjøre bygningsintegrerte solcelleprodukter (BIPV) produsert med svært lave CO2-utslipp mer tilgjengelig og lettere å velge bidrar BIPV.no til å redusere CO2-utslipp knyttet til boliger og næringsbygg i Norge og i utlandet.


Løsningene våre er høyst innovative, og vi har vært gjennom flere stadier i utvikling av vår takcelle-skifer innen vi nå er kommet frem til vår endelige utgave som er grunnlaget for vår nye robotiserte maskinlinje som kommer fra leverandør i Italia medio februar 2023. Spesialtilpasset og bygd etter våre egne spesifikasjoner.


Den nye fabrikklinjen vil ha kapasitet til å produsere 200 paneler pr.dag, det vil gjennomsnittlig tilsi en enebolig pr.dag.


Fabrikklinjen er robotisert og omstillbar slik at vi også kan produsere alle varianter integrerte paneler for tak, fasader, rekkverk etc. i tillegg til spesialproduksjon etter kundespesifkasjoner.


Fordi vår eksisterende maskinpark som ble kjøpt brukt er sterkt begrenset mht. kapasitet og omstillingsmuligheter har vi ikke kunnet gå bredt ut med markedsføring og salg. Vi har imidlertid levert noen spesialoppdrag med stor tilfredshet hos våre kunder. Og våre første kommersielle salg og monteringsoppdrag startet i oktober 2022.


Vi er nå i fasen hvor vi investerer i nøkkelpersonell, og forbereder logistikken. Vi vil da også starte med kommersiell markedsføring og salg for å kunne sette den nye maskinlinjen i produksjon så raskt som mulig medio februar 2023. Innen den tid vil det også bli tilsatt og opplært produksjonsmedarbeidere. Innen utløpet av 2023 regner Selskapet med å sysselsette 6-8 personer.


Markedet er stort og voksende, og det vil komme myndighetskrav for nybygg og restaurering vedr. enegiøkonomisering. Vi vil derav løpende vurdere hvorvidt og når vi må ekspandere med flere produksjonslinjer. Vi disponerer nå 2000 kvm lokaler og har planlegt og avsatt for dette. I en mellomperiode kan vi også kjøre flere skift. I oppstarten er fleksibilitet og tilpasningsevne et nøkkelord for oss.