BIPV Norway


BIPV Production of Norway AS

Org.nr. 926 941 194BIPV — Building Integrated Photo Voltaics


Bygningsintegrerte solcellesystemer benytter FotoVoltaiske materialer til å erstatte konvensjonelle bygningsmaterialer i deler av byggets klimaskall, slik som tak og fasader.Levert av Solcellespesialisten -

Daglig leder Ole Christian Emaus - Arne Kjetil Drolsum -

Styreleder Per K.K.Motrøen - Darius Grinius

BIPV Norway AS oppstart:


Etableringen av BIPV Norway AS er et direkte resultat av at det i 2019 ble gjennomført et forprosjekt delfinansiert av Innovasjon Norge.


Målet med dette forprosjektet var å kartlegge konkurranse-situasjonen og de teknologiske utfordringene som måtte løses for å få til slik produksjon i Norge.


Konklusjonen var at det er bedriftsøkonomisk fornuftig å starte produksjon i Norge, og at man ville kunne oppnå internasjonal konkurransekraft i dette markedet.


Resultatet var etableringen av BIPV Norway AS.