FASE 2 2021-2022

Fasademoduler:

For Offentlig og bedriftsmarked forventes en enorm økning av BIPV produkter. 


Spesialprodukter:

Forventet økning for restaurering av verneverdige bygg, rekkverk og andre prosjekter som ikke vil være mulig/lønnsom å bestille fra Kina.

Kompetansen fra Fase 1 videreutvikles og Fase 2 vil bestå av;


  • Forsiktig utvikling og etablering på et kontrollert nivå.


  • Fornyelse av maskinpark for å kunne produsere fullskala veggpaneler som vil bli fabrikkens hovedsatningsområde.


  • Bygge kompetanse for produksjon av fasadebekledning.


  • Bygge markedsposisjon nasjonalt.


  • Utvide det faglige nettverket.


  • Bygge opp en positiv økonomi og likviditet.


Klargjøre og bygge opp bedriften for en overgang til Fase 3 som vil være;

  • Storskalaproduksjon.
  • Internasjonalt marked.