Målsetting for Norges første BIPV modulfabrikk.

 "Være Europas raskeste og mest fleksible modulprodusent"


Ved å gjøre bygningsintegrerte solcelleprodukter (BIPV) produsert med svært lave CO2-utslipp mer tilgjengelig og lettere å velge bidrar BIPV.no til å redusere CO2-utslipp knyttet til boliger og næringsbygg i Norge og i utlandet.


BIPV Production of Norway og partnerne vil bygge en betydelig kompetanse innen BIPV som vil brukes til videre vekst.


Mye av denne kunnskapen vil også spres gjennom nettverkene partnerne er med i og bidra til bedre rammeverk rundt solenergi i bygg.


Den store majoriteten av produksjonslinjer for solcellemoduler er i dag lokalisert i Kina. BIPV er imidlertid anerkjent som et område der Europa har større muligheter til å etablere industri og næring langs hele verdikjeden.


Ettersom produksjonen av solcelleskiferen skjer i Norge mens flere av materialene også er lagd i Norge som f.eks. silisium i solcellene og innfestingsmekanismen, vil det totale CO2-avtrykket være av det laveste som er på markedet.


Ved å etablere produksjon av BIPV-produkter i Norge er det sannsynlig at dette vil få kjedeeffekter både i form av flere BIPV-produsenter og underleverandører.