Selskapet

Fra venstre daglig leder Ole Christian Emaus, Drifts- og utviklingsansvarlig Arne Kjetil Drolsum, Styreleder Per K.K.Motrøen, Produkjsjonsansvarlig Darius Grinius.

Selskapet består i dag kun av 3 personer og disponerer 1200 kvm lokale på en flate.

I tiden fra etableringhar BIPV.no fokusert på kompetansebygging, utvikling av en integrert takskifermodell, montasjeløsninger og spesialproduksjon.


Kompetansebyggingen har utvilsomt vært en god investering da resultatene i form av produkter og nyvinninger viser seg å holde meget høy kvalitet.


Produktene som er produsert, levert, og idriftsatt viser meget godt at BIPV.no har etablert god kompetanse og fleksibilitet til å kunne gjennomføre nyvinninger innen BIPV produkter.


Ved å gjøre bygningsintegrerte solcelleprodukter (BIPV) produsert med svært lave CO2-utslipp mer tilgjengelig og lettere å velge bidrar BIPV.no til å redusere CO2-utslipp knyttet til boliger og næringsbygg i Norge og i utlandet.

Foreslår påbud om solceller på hustak innen 2029.


https://www.tu.no/artikler/foreslar-pabud-om-solceller-pa-hustak-innen-2029/519752


For å frigjøre seg fra russisk olje og gass har EU bestemt seg for å satse stort på solenergi.


For å øke energisikkerheten og redusere avhengigheten av russisk gass har EU utarbeidet en ny energistrategi. Her slår unionen fast at solenergi er det som raskest kan bygges ut og dempe virkningen av energipriskrisen Europa nå er inne i, melder Solenergiklyngen.


OTOVO kunne ikke hatt mer medvind.


250 millioner hus i Europa mangler solceller på taket, og nå vil EU tvinge frem paneler på nye bygg. 


https://finansavisen.no/nyheter/energi/2022/05/20/7870308/otovo-kunne-ikke-hatt-mer-medvind

                  Veikart for solenergi

                       IFE og Susoltech har sammen med Solenergiklyngen laget                           Veikart for solenergibransjen fram mot 2030.


Solenergi er i rivende utvikling, og hvis man ikke følger med er det lett å gå glipp av hvor stort solenergi har blitt på bare noen få år. Siden starten av 1990-tallet har veksten i installert kapasitet vært eksponentiell. Europa og Tyskland har vært tidlig ute, men i de siste få årene har Asia og Kina dominert veksten. Ved utgangen av 2020 anslår BloombergNEF at nesten 800 GWp er installert globalt.


Derfor omtaler det internasjonale energibyrået (IEA) solenergi som kongen av framtidens energimarkeder. Fra å være svært konservative i sine anslag om solenergi ser IEA nå for seg at solenergi vil utgjøre 80 % av veksten i energiproduksjon fram mot 2030, og få fra en 8 % markedsandel for strøm i 2019 til 30 % i 2030.


Potensialet for solenergi i Norge er stort. Det er lett å tro at solenergi bare er noe som passer i sydligere strøk, men det er flere grunner til at solenergi fungerer også i Norge.

  • Vi har mørke vintre men også lysere somre enn rundt ekvator.
  • Solcellepaneler yter også bedre jo kaldere det er, slik at det relativt kjølige været i Norge gjør at panelene yter litt bedre.


På boligtak støtter Enova solcelleanlegg.

                               European Solar manufacturing Counsil                                           mener at 75% av Europeiske solcelleanlegg bør                                            produseres i Europa.


Den spesielle kombinasjonen av en miljøbevisst byggenæring og norske solforhold gjør det spesielt attraktivt for BIPV-produkter og produksjon i Norge.

 

Ved å gjøre bygningsintegrerte solcelleprodukter (BIPV) produsert med svært lave CO2-utslipp mer tilgjengelig og lettere å velge bidrar BIPV.no til å redusere CO2-utslipp knyttet til boliger og næringsbygg i Norge og i utlandet.

 

Den store majoriteten av produksjonslinjer for solcellemoduler er i dag lokalisert i Kina. BIPV er imidlertid anerkjent som et område der Europa har større muligheter til å etablere industri og næring langs hele verdikjeden.

 

Ettersom produksjonen av solpanelene skjer i Norge mens flere av materialene også er lagd i Norge som f.eks. silisium i solcellene og innfestingsmekanismen, vil det totale CO2-avtrykket være av det laveste som er på markedet.


Dersom Norge lykkes med å etablere en bred fornybarnæring vil denne samlet kunne stå for en svært betydelig sysselsetting, omsetning, eksport og miljøvennlig energiproduksjon.

                                                Becquerel Institute;                                                               BIPV-markedet  forventes å vokse                                                     og potensielt nå 500 MW innen 2022.

 

Den årlige omsetningen for installasjon av solcelleanlegg i Norge, solparker, prosessindustri og flytende solkraftverk vil samlet nå 60–118 milliarder kroner i 2030.

 

Den norske solbransjen vil ha en samlet direkte sysselsetting opp mot 10 000 i 2030 bare innenfor installasjon av solcelleanlegg i Norge, solparker, og prosessindustri.

 

Dersom vi bare ser på bidragene til bærekraft hos solparkaktørene og prosessindustrien, vil disse innen 2030 ha blitt enorme.

 

Solkraft vil sakte, men sikkert bli synlig i den norske kraftmiksen. 2–4 TWh innen 2030.


Dersom Norge lykkes med å etablere en bred fornybarnæring vil denne samlet kunne stå for en svært betydelig sysselsetting, omsetning, eksport og miljøvennlig energiproduksjon.

 

Den spesielle kombinasjonen av en miljøbevisst byggenæring og norske solforhold gjør det spesielt attraktivt å vurdere BIPV-produkter i Norge

     

Ny fabrikklinje

Selskapet forbereder nå større investeringer i ny helrobotisert maskinlinje for økt og forbedret produksjon.

Dette forventes ferdigstillet og klar for produksjon ved årsskiftet 2022/2023.

Bedriften vil da kunne kjøre fullskalaproduksjon for alle varianter integrerte paneler for tak, fasader, rekkverk etc.

Også for all mulig spesialproduksjon etter kundespesifiserte produkter.