MARKEDET:

Europa (linker): 


                          Becquerel Institute; BIPV-markedet forventes å vokse og potensielt nå 500                                  MW innen 2022.


 • I 2021 forventes BIPV-markedet minst å utgjøre en samlet verdi på mer enn 600 Mrd €.
  Det kan passere 1 Bill € terskelen i 2022, og 1,5 Bill € innen 2023.


 • Denne jevne veksten i BIPV-markedet bør ledes av kostnadsreduksjoner,

       økte tilpasningsmuligheter, og et press for å forbedre bygningenes bærekraft.


 • Nå er det et momentum for Europa, ikke bare for å sikre nok PV-installasjoner som en del av den grønne omstillingen, men også for å skape gunstige forhold for PV-produksjon for å dra nytte av merverdi i Europa.


                          European Solar manufacturing Counsil; mener at 75% av europeiske

                          solcelleanlegg bør produseres i Europa.

  Den spesielle kombinasjonen av en miljøbevisst byggenæring og norske solforhold gjør det spesielt attraktivt for BIPV-produkter og produksjon i Norge.


  BIPV Production of Norway AS fordeler er at vi har:


  FLEKSIBILITET, SPESIALPRODUKSJON, LAVT CO2 AVTRYKK, at vi er GRØNN FREMTID,

  og at vi har geografisk nærhet til markedet og beslutningstakere.


  Marked – Byggherrer - Konsulenter – Arkitekter

  Norge:

                             

                           Veikart for den norske solkraftbransjen mot 2030


  • Den årlige omsetningen for installasjon av solcelleanlegg i Norge, solparker, prosessindustri og flytende solkraftverk vil samlet nå 60–118 milliarder kroner i 2030.


  • Den norske solbransjen vil ha en samlet direkte sysselsetting opp mot 10 000 i 2030 bare innenfor installasjon av solcelleanlegg i Norge, solparker, og prosessindustri.


  • Dersom vi bare ser på bidragene til bærekraft hos solparkaktørene og prosessindustrien, 

         vil disse innen 2030 ha blitt enorme.


  • Solkraft vil sakte, men sikkert bli synlig i den norske kraftmiksen. 2–4 TWh innen 2030.


  • Dersom Norge lykkes med å etablere en bred fornybarnæring vil denne samlet kunne stå for en svært betydelig sysselsetting, omsetning, eksport og miljøvennlig energiproduksjon.


  • Den spesielle kombinasjonen av en miljøbevisst byggenæring og norske solforhold gjør det spesielt attraktivt å vurdere BIPV-produkter i Norge

  BIPV Production of Norway AS:


  • Takskifer: ca 1 440 000 kvm tak byttet eller bygd nytt hvert år. Markedspotensial: 1 % av dette i starten,  økende til 4-5 % etter 2 år, 10-15% etter 3 år.


  • Fasademoduler: For Offentlig og bedriftsmarked forventes en enorm økning av BIPV produkter. Nærhet til arkitekter, entreprenører, lavt CO2 avtrykk, kvalitet, garanti, service taler til fordel for å velge en Norsk lokal leverandør.


  • Spesialprodukter: Forventet økning for restaurering av verneverdige bygg, rekkverk og andre prosjekter som ikke vil være mulig/lønnsom å bestille fra Kina. Selskapet har allerede utviklet et enkelt, robust, og montasjevennlig profilsystem i Aluminium for tidsbesparende montasje.

  Vurdering:


  • Etableringen av BIPV Production of Norway AS er tidsmessig meget gunstig da det er et meget hurtig voksende marked som selskapet kan ta en stor del av.


  • Utviklingen av BIPV produkter vil representere et meget stort potensiale for BIPV Production of Norway AS, slik at en ensidig fokusering på takskifer alene ikke vil være hensiktsmessig.


  • Fasade og annen spesialproduksjon blir derfor i bedriftens Fase 2 et område som BIPV Production of Norway vil innrette seg mot og dermed vil det totale markedspotensialet øke betraktelig.